บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

VGI GLOBAL MEDIA PUBLID COMPANY LIMITED

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (แมสทรานซิส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนงานควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง คีออส โปรโมชั่น งานก่อสร้างรื้อถอน บูธร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทชื่อเสียงของบริษัทและความพึงพอใจของลูกค้าในการบรรลเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการควบคุมตรวจสอบงาน Manintanent บูธร้านค้าที่เปิดดำเนินการอยู่คุณสมบัติ

ชาย 23 ปี ถึง 30 ปี ปวส. ไฟฟ้า , ก่อสร้าง , สถาปัตย์ 1 ปี ผ่านงานควบคุมการก่อสร้างตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ 1-2 ปี


สำหรับพนักงานท่านใดที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณเนตรทราย ปรางค์ทอง (บี) โทร. 355 email : hr@vgi.co.th

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-2738884 โทรสาร.02-2738883


แผนที่

vgi

  Online Test