บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

VGI GLOBAL MEDIA PUBLID COMPANY LIMITED

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำหรับพนักงานท่านใดที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณมาลินทร์ มิ่งสำแดง (มาย) โทร. 187 email : hr@vgi.co.th

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 02-2738884 โทรสาร.02-2738883


แผนที่

vgi

  Online Test